Lượt xem: 896
Kế Sách tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Chiều ngày 10/3/2021, đồng chí Lê Hoàng Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện (Trưởng ban chỉ đạo) tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 huyện Kế Sách. Cùng dự có đồng chí Huỳnh Trương Hữu Phúc, Chi cục trưởng Chi Cục Thống kê, các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 huyện Kế Sách.

Tại cuộc họp, đồng chí Huỳnh Trương Hữu Phúc, Chi cục trưởng Chi Cục Thống kê triển khai Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021của Bộ Kế hoạch và Đàu tư và Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính huyện Kế Sách. Theo đó, Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước, các Bộ, ngành và địa phương; tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2020 theo Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia và cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương. 
- Yêu cầu: Công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố, lưu trữ dữ liệu và bảo mật thông tin cuộc Tổng điều tra phải thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của Phương án điều tra; Thu thập, tổng hợp và công bố các số liệu có độ tin cậy cao, đầy đủ các nội dung điều tra theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo tính kế thừa và so sánh với các kỳ Tổng điều tra trước, đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế; Đảm bảo tính khả thi về nội dung điều tra, đáp ứng yêu cầu tổng hợp chỉ tiêu thống kê quốc gia theo Luật Thống kê năm 2015, chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã, số liệu chính thức theo đơn vị ngành kinh tế theo địa bàn; Đảm bảo thông tin điều tra đầy đủ, kịp thời, không trùng lặp, bỏ sót, phù hợp với điều kiện thực tế và có tính khả thi theo hướng ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra; Việc quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc Tổng điều tra bảo đảm đúng chế độ hiện hành, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.
Phát biểu kết thúc cuộc họp, đồng chí Lê Hoàng Phong - Phó Chủ tịch UBND huyện Kế Sách (Trưởng ban chỉ đạo) yêu cầu thành viên Ban chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc trong quá trình thực hiện, công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu tổng hợp, công bố, lưu trữ phải đảm bảo đúng quy định của phương án điều tra. Việc thu thập, tổng hợp và công bố các số liệu cũng cần có độ tin cậy cao, có đầy đủ nội dung, có tính kế thừa đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định của Luật quy định.

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Trường Sơn (Văn phòng HĐND và UBND huyện)Thống kê truy cập
 • Đang online: 2
 • Hôm nay: 106
 • Trong tuần: 106
 • Tất cả: 433394
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Huyện Kế Sách - Tỉnh Sóc Trăng                                    Địa Chỉ: Số 15  đường 3/2, ấp An Thành, TT. Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
                              Điện Thoại: 0299 3876299 - 3876231- 3877737 - Email: kesach@soctrang.gov.vn
   Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Kế Sách khi trích dẫn lại từ địa chỉ này