Lượt xem: 987
Huyện Kế Sách hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao với Đài Truyền thanh thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh

Thực hiện Công văn số 138/UBND-TH ngày 21/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.  Ngày 28/7/2022, Ủy ban nhân dân huyện Kế Sách tổ chức công bố Quyết định số 601/QĐ-UBND về việc hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Kế Sách với Đài Truyền thanh huyện Kế Sách thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh huyện Kế Sách.

         Tại buổi lễ, đã công bố Quyết địch của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kế Sách về việc bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin đồng thời là Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh huyện Kế Sách đối với ông Lý Tâm; Quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh huyện Kế Sách đối với ông Nguyễn Văn Lẽ, Phó Trưởng Đài Truyền thanh huyện Kế Sách.

          Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh huyện Kế Sách thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện Kế Sách; phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; nghiên cứu giáo dục khoa học thông qua các hoạt động sưu tầm, bảo quản, trưng bày hiện vật, tuyên truyền phát huy tác dụng di sản văn hóa của địa phương; tuyên truyền quảng bá du lịch sinh thái địa phương, giới thiệu sách báo tập trung phục vụ đường lối phát triển kinh tế, phục vụ giáo dục chính trị tư tưởng xây dựng con người mới, nếp sống mới; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức phụ trách công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở; tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện.

          Sau khi hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao với Đài Truyền thanh huyện thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh, huyện giảm được 01 đơn vị sự nghiệp Văn hóa, thông tin và thể thao thuộc Ủy ban nhân dân huyện (từ 02 đơn vị còn 01 đơn vị), tổng số đơn vị sự nghiệp còn lại là 57 đơn vị).

Phòng Nội vụ huyện Kế SáchThống kê truy cập
 • Đang online: 37
 • Hôm nay: 40
 • Trong tuần: 2 086
 • Tất cả: 564101
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Huyện Kế Sách - Tỉnh Sóc Trăng                                    Địa Chỉ: Số 15  đường 3/2, ấp An Thành, TT. Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
                              Điện Thoại: 0299 3876299 - 3876231- 3877737 - Email: kesach@soctrang.gov.vn
   Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Kế Sách khi trích dẫn lại từ địa chỉ này