Lượt xem: 1078
Kế Sách tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Sáng ngày 10/7/2020, UBND huyện Kế Sách tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng Quy định chức danh, số lượng, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khóm; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng  Quy định trợ cấp theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hỗ trợ nghỉ việc đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đến dự có đồng chí Phạm Minh Mẫn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng, đ/c Vương Quốc Nam - Bí thư Huyện uỷ, đ/c Lê Vũ Đức - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện (Chủ trì Hội nghị), đ/c Lê Hoàng Phong - Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Sở Nội vụ, Sở Tài chính; đại diện lãnh đạo các ngành Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Kho bạc, Công an, Chi cục Thống kê, Chủ tịch và Công chức kế toán các xã, thị trấn.
Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Huỳnh Hà Nhanh - Trưởng phòng Nội vụ thông qua Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, đồng thời thông qua Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết nêu trên cho các đại biểu nắm. Theo đó, yêu cầu việc bố trí, sắp xếp những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp được ổn định và đúng quy định của pháp luật. Đến ngày 31/12/2020  hoàn thành việc sắp xếp đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách đúng theo số lượng quy định tại Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Bên cạnh đó, tại Hội nghị lãnh đạo nhiều địa phương nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong việc sắp xếp đội ngũ công chức và những người hoạt động không chuyên trách. Đặc biệt, hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Minh Mẫn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng giải trình một số nội dung còn khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức triển khai thực hiện.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Vũ Đức - - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện (Chủ trì Hội nghị) yêu cầu các ngành, lãnh đạo các địa phương quan tâm thực hiện một số nội dung như sau:
- Các ngành, các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện các Nghị quyết nêu trên bảo đảm đúng lộ trình, tiến độ kế hoạch đề ra.
- Giao phòng Nội vụ phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện sớm hoàn chỉnh Kế hoạch để triển khai đúng theo quy định; có trách nhiệm hướng dẫn các xã, thị trấn lập thủ tục nghỉ việc đúng theo quy định. Bên cạnh đó, phòng có trách nhiệm phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện thẩm định hồ sơ, lập Tờ trình trình Sở Tài chính xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung kinh phí để thực hiện chính sách được kịp thời.
- Lãnh đạo các địa phương sớm hoàn thành phương án sắp xếp bộ máy gửi về phòng Nội vụ tổng hợp và thẩm định. Trong đó, cần thực hiện đúng quy trình và thực hiện công tâm, khách quan, dân chủ và kiên quyết đúng quy trình và sự đồng thuận cao trong Ban chấp hành Đảng bộ xã...

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

 
Trường Sơn (Văn phòng HĐND và UBND huyện)Thống kê truy cập
 • Đang online: 11
 • Hôm nay: 239
 • Trong tuần: 2 133
 • Tất cả: 301154
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Huyện Kế Sách - Tỉnh Sóc Trăng                                    Địa Chỉ: Số 15  đường 3/2, ấp An Thành, TT. Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
                              Điện Thoại: 0299 3876299 - 3876231- 3877737 - Email: kesach@soctrang.gov.vn
   Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Kế Sách khi trích dẫn lại từ địa chỉ này