Lượt xem: 128
HUYỆN KẾ SÁCH CÔNG BỐ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP XÃ NĂM 2023

          Căn cứ Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kế Sách về ban hành Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kế Sách năm 2022 và những năm tiếp theo.

        Ngày 27/12/2023, Chủ tịch UBND huyện Kế Sách đã ban hành Quyết định  số 2234/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kế Sách năm 2023.

         Theo đó, kết quả Chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2023, huyện có 02 đơn vị được xếp nhóm I rất tốt (xã An Mỹ, Xuân Hòa) trong đó xếp thứ nhất là xã An Mỹ, có 09 đơn vị xếp nhóm thứ II loại tốt (Kế Thành, Đại Hải, Ba Trinh, Trinh Phú, Nhơn Mỹ, Kế An, Thới An Hội, thị trấn Kế Sách, thị trấn An Lạc Thôn) và 02 đơn vị xếp nhón III loại khá (An Lạc Tây, Phong Nẫm).

         Công tác chỉ đạo điều hành CCHC được đánh giá định dựa trên kết quả thực hiện của các tiêu chí như: kết quả ban hành, thực hiện các kế hoạch CCHC, tuyên truyền CCHC; những giải pháp trong chỉ đạo điều hành CCHC; kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, UBND huyện giao; việc tham gia các phong trào tuyên truyền CCHC do tỉnh, huyện phát động; thực hiện tốt việc duy trì, nhân rộng sáng kiến đã được công nhận ở những năm trước; có sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC. Giá trị trung bình của lĩnh vực này đạt 68,87%, xếp thứ 7/8 lĩnh vực CCHC.

         Công tác Cải cách thể chế, việc ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật; ban hành Kế hoạch tự kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được các cơ quan, đơn vị triển khai đầy đủ kịp thời. Tổ chức triển khai, áp dụng kịp thời các văn bản QPPL do cấp trên ban hành. Giá trị trung bình của lĩnh vực này đạt 83,08%, xếp thứ 6/8 lĩnh vực CCHC.

         Công tác cải cách TTHC, Các xã, thị trấn có ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC và tổ chức thực hiện cơ bản đạt yêu cầu; có đề xuất đơn giản hóa TTHC hoặc thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết TTHC (có thông báo rút ngắn hoặc đề xuất); việc niêm yết, công khai TTHC, thực hiện việc tiếp nhận PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được các đơn vị quan tâm thực hiện; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại đơn vị; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đúng quy định. Giá trị trung bình của lĩnh vực này đạt 97,22%, xếp thứ 2/8 lĩnh vực CCHC.

         Công tác cải cách tổ chức bộ máy được các đơn vị quan thực hiện nghiêm túc, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đúng quy định. Giá trị trung bình của lĩnh vực Cải cách tổ chức bộ máy là 100%, xếp thứ 1/8 lĩnh vực CCHC.

         Công tác cải cách chế độ công vụ được các đơn vị quan tâm thực hiện nghiêm túc. Giá trị trung bình của lĩnh vực cải cách chế độ công vụ là 97,20%, xếp thứ 3/8 lĩnh vực CCHC.

         Công tác cải cách tài chính công, Giá trị trung bình của lĩnh vực này đạt tỷ lệ 67,31%, xếp vị trí 8/8 trong các lĩnh vực CCHC.

         Công tác xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử được đánh giá dựa trên kết quả ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng ISO trong hoạt động của các đơn vị. Giá trị trung bình của lĩnh vực này là 89,54%, xếp thứ 4/8 lĩnh vực CCHC.

         Để tiếp tục duy trì, cải thiện chỉ số CCHC của các xa, thị trấn trong năm 2024 và các năm tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ kết quả công bố, xếp loại Chỉ số CCHC năm 2023 tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả CCHC; giao Phòng Nội vụ chủ trì theo dõi tình hình triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả CCHC tại các cơ quan, đơn vị, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện./.

Phòng Nội vụ huyện Kế SáchThống kê truy cập
 • Đang online: 10
 • Hôm nay: 72
 • Trong tuần: 72
 • Tất cả: 577588
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Huyện Kế Sách - Tỉnh Sóc Trăng                                    Địa Chỉ: Số 15  đường 3/2, ấp An Thành, TT. Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
                              Điện Thoại: 0299 3876299 - 3876231- 3877737 - Email: kesach@soctrang.gov.vn
   Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Kế Sách khi trích dẫn lại từ địa chỉ này