Lượt xem: 577
Kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2022 và một số nội dung, giải pháp thực hiện cải cách hành chính trong năm 2023 trên địa bàn xã An Mỹ

Trong những năm qua, xã An Mỹ tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, tổ chức, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

 

1. Kết quả thực hiện CCHC năm 2022

Trong năm 2022, công tác CCHC tiếp tục được quan tâm thực hiện, ban hành và triển khai kịp thời các nhiệm vụ CCHC, trọng tâm như: Kế hoạch CCHC, Kế hoạch tuyên truyền CCHC. Triển khai kịp thới các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên đến cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách đơn vị thực hiện; chất lượng cán bộ, công chức đơn vị được nâng cao đảm bảo đạt chuẩn theo quy định; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đúng quy định. Kết quả trong năm, xã tiếp nhận và giải quyết được 3.517 hồ sơ, kết quả giải quyết trước hạn 3494 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 23 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn.

Nhờ triển khai đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ về CCHC, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức khi đến đến thực hiện TTHC. Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã như: chứng thực, khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn,… được giải quyết ngay tại bộ phận một cửa trong thời gian ngắn nhất, nhiều TTHC được giải quyết trước thời gian quy định. Người dân, khi đến thực hiện TTHC luôn được công chức Bộ phận Một cửa tận tình hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả nhanh và đúng hẹn.

Theo Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kế Sách về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kế Sách năm 2022, Chỉ số CCHC xã An Mỹ đạt được 90,92 %, xếp loại rất tốt, đứng đầu các xã, thị trấn (tăng 7,67% so với năm 2021).

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2022 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể như: Công tác tuyên truyền chủ yếu vẫn là của Chính quyền, việc phối hợp với MTTQ và các đoàn thể trong việc tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên và nhân dân còn nhiều hạn chế; việc khai thác, sử dụng các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị chưa đạt yêu cầu theo quy định nhất là việc phát hành văn bản có ký số qua phần mềm, việc sử dụng mail công vụ và sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản điều hành; người dân trên địa bàn xã chủ yếu làm nông nghiệp, trình độ công nghệ thông tin còn hạn chế dẫn đến tỷ lệ hồ sơ TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 chưa cao.

2. Một số nội dung, giải pháp thực hiện CCHC trong năm 2023

Để thực hiện tốt công tác CCHC năm 2023, đầu năm UBND xã An Mỹ đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 18/01/2023 về việc thực hiện cải cách hành chính năm 2023. Theo đó, công tác CCHC năm 2023 trên địa bàn xã tập trung vào 7 nội dung cụ thể như: Công tác chỉ đạo điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và và phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền số.

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo kết hoạch CCHC năm 2023, đồng thời khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC năm 2022, UBND xã An Mỹ đã tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm về kết quả Chỉ số CCHC năm 2022 đến toàn thể ngũ cán bộ, công chức đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, công chức có liên quan khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC năm 2022 và đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC năm 2023 của đơn vị.

Bên cạnh đó để thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC trong năm 2023, UBND xã đã triển khai thực hiện một số giải pháp cụ thể như:

1. Tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính, giải quyết, khắc phục các tồn tại hạn chế năm 2022. Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, từng công chức chuyên môn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có thái độ giao tiếp, ứng xử chuẩn mực, có năng lực và tính chuyên nghiệp cao trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao.

2. Bám sát các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; các văn bản, hướng dẫn của Phòng Nội vụ và các phòng ban chuyên môn liên quan đến CCHC; phối kết hợp chặt chẽ với ủy ban MTTQ Việt Nam cung cấp, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt công tác CCHC tại địa phương.

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia của người dân đối với hoạt động quản lý điều hành của chính quyền xã nói chung và công tác CCHC nói riêng. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện ứng dụng CNTT; sử dụng có hiệu quả các phần mềm Một cửa, phần mềm Quản lý văn bản điều hành, tăng cường sử dụng mail công vụ trong hoạt động chuyên môn của cán bộ, công chức./.

Phòng Nội vụ huyện Kế SáchThống kê truy cập
 • Đang online: 30
 • Hôm nay: 68
 • Trong tuần: 2 114
 • Tất cả: 564129
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Huyện Kế Sách - Tỉnh Sóc Trăng                                    Địa Chỉ: Số 15  đường 3/2, ấp An Thành, TT. Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
                              Điện Thoại: 0299 3876299 - 3876231- 3877737 - Email: kesach@soctrang.gov.vn
   Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Kế Sách khi trích dẫn lại từ địa chỉ này