Lượt xem: 2462
Kế Sách tổ chức kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Sáng ngày 29/7/2020, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Kế Sách khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 12 để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo kết quả thu, chi ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và báo cáo kết quả thực hiện công tác đầu tư công 6 tháng đầu năm 2020 đồng thời xem xét các Tờ trình của UBND huyện về kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách; công tác đầu tư xây dựng cơ bản và làm công tác nhân sự. Đến dự kỳ họp có bà Phan Thị Xinh Hưởng - Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh, Thượng toạ Thích Minh Hạnh, Trụ trì chùa Thiên Thới, xã Thới An Hội, Ông Vương Quốc Nam, Tỉnh uỷ viên - Bí thư Huyện uỷ, Ông Lý Hốc Khị, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ (Chủ tịch HĐND huyện), đ/c Lê Vũ Đức, Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện; Ông Trần Hoàng Thu, UV.BTVHU, Trưởng Ban Dân vận đồng thời Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện; các đồng chí là Chủ tịch HĐND các khóa trước; Thủ trưởng các Ban Đảng; Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện khóa XI; Chánh án TAND, Viện trưởng Viện KSND; Chi Cục trưởng Thi hành án Dân sự; Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND, thủ trưởng các ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, trạm trại cấp huyện và các cơ quan thuộc tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn huyện và Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.  

Tại kỳ họp này, HĐND huyện xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; Phê chuẩn Quyết toán ngân sách năm 2019; Báo cáo kết quả thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện công tác đầu tư công 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Xem xét, thông qua các Tờ trình của UBND huyện về điều chỉnh dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025, Kế hoạch đầu tư công năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động, công tác giám sát 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của HĐND, Thường trực HĐND huyện; Báo cáo công tác 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của TAND, VKSND, Chi cục Thi hành án dân sự; Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ủy ban nhân dân huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH và Ban Pháp chế HĐND huyện; Báo cáo của UBND về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ 11; Nghe Ban TT.UB.MTTQ Thông báo về kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và những đề xuất, kiến nghị với HĐND; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12; Trả lời kiến nghị của cử tri; thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp; Ý kiến phát biểu giải trình của Chủ tịch UBND huyện; hông qua các Tờ trình của Thường trực HĐND, UBND huyện và làm công tác tổ chức thuộc thẩm quyền. Kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm  như sau:  
- Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện được chuẩn bị khá tốt; công tác giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn được thực hiện chặt chẽ; việc tụ tập đông người trong nhân dân được hạn chế; nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình. Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, UBND huyện đã rà soát, UBND huyện đã chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp với các địa phương rà soát có 43.008 đối tượng (gồm người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo; người thuộc hộ cận nghèo và người lao động) bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, với tổng kinh phí hỗ trợ 37.093.750.000 đồng. Trong đó, UBND tỉnh đã cấp bổ sung kinh phí cho huyện chi hỗ trợ cho các đối tượng nêu trên. Hiện nay, UBND huyện đã cấp kinh phí về cho các xã, thị trấn để thực hiện hỗ trợ cho người dân theo quy định. 
- Diện tích gieo trồng lúa cả năm là 30.741 ha, đạt 97,99% so với KH; diện tích đã thu hoạch là 19.791 ha; năng suất ước đạt 63,37 tạ/ha và sản lượng là 125.416 tấn, đạt 64,53% so với KH. Trong đó, diện tích lúa đặc sản, lúa chất lượng cao là 14.536 ha, đạt 76,51% so kế hoạch, bằng 65,44% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích gieo trồng màu các loại trong 6 tháng đạt 500 ha, bằng 29,41% so KH, bằng 41,67% so CKNT. 
- Tổng đàn heo hiện có 18.070 con, đạt 180,7% so KH; đàn bò 1.953 con, đạt 130,2% so KH và đàn gia cầm 1.486 ngàn con, đạt 106,14% so KH. Diện tích nuôi thuỷ sản các loại ước đạt 1.480 ha, đạt 42,29% so KH. Trong đó, diện tích nuôi thủy sản kết hợp các loại 1.432 ha, đạt 41,75% so KH, diện tích ao đang nuôi cá tra công nghiệp là 48 ha, đạt 68,57% so KH, bằng 106,67% so cùng kỳ năm trước.
- Giá trị sản xuất trong 06 tháng đầu năm ước thực hiện được 346 tỷ 347 triệu đồng, đạt 44,4% KH, giảm 13,99% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 06 tháng ước thực hiện được 4.113 tỷ  250 triệu đồng, đạt 48,39% KH, tăng 3,61% so cùng kỳ năm trước. 
Trong 6 tháng, đã tiếp nhận và giải quyết được 167 hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu, với tổng diện tích 71,93ha; 69 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, diện tích 7,33 ha; 07 hồ sơ đăng ký khai thác nước dưới đất và 05 hồ sơ Kế hoạch bảo vệ môi trường. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các ngành, các cấp tích cực triển khai thực hiện. Đến nay, có 02 xã An Lạc Tây và Ba Trinh được công nhận xã nông thôn mới; các xã còn lại đạt từ 14 - 16 tiêu chí; có 04/08 ấp của xã Nhơn Mỹ đạt chuẩn ấp nông thôn mới trên địa bàn xã bãi ngang ven biển và hải đảo. 
- Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm là 464 tỷ 539 triệu đồng. Trong đó, ước thu NSNN trong chỉ tiêu kế hoạch là 25 tỷ 500 triệu đồng, đạt 58,41% dự toán. Tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng 1.283 tỷ 384 triệu đồng. 
- Tính đến ngày 24/6/2020, Tổng kế hoạch vốn XDCB năm 2020 là 196 tỷ 073 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn XDCB được phân khai 158 tỷ 569 triệu đồng, đã giải ngân 51 tỷ 593 triệu đồng, đạt 32,78%so KH vốn đã phân khai (trong đó, vốn tỉnh quản lý là 18 tỷ đồng, đã giải ngân được 11.598 triệu đồng, đạt tỷ lệ 64%;  vốn huyện quản lý 140 tỷ 569 triệu đồng, đã giải ngân được 40 tỷ 385 triệu đồng, đạt tỷ lệ 28,73% so kế hoạch vốn đã phân khai).
- Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện, đặc biệt là ngành Giáo dục triển khai kế hoạch dạy và học học kỳ 2 gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Tính đến cuối học kỳ I, cấp học Mầm non có 4.764 cháu (tăng 42 cháu); Tiểu học có 13.837 học sinh; THCS có 8.827 học sinh (giảm 126 học sinh) và THPT có 3.652 học sinh (giảm 55 học sinh). Đến nay có 13/13 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ. Toàn huyện có 26/59 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 44,06%. Tính đến ngày 15/6/2020 trên địa bàn huyện xảy ra 16 trường hợp bệnh tay chân miệng, giảm 60 ca so cùng kỳ; xảy ra 35 trường hợp bệnh sốt xuất huyết, giảm 38 ca so cùng kỳ. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kế Sách lần thứ XII; tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến người dân trên địa bàn; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2020) và Ngày hội Sông nước miệt vườn huyện Kế Sách năm 2020 nhân dịp tết Đoan ngọ (mùng 5/5 âm lịch) tại Cồn Mỹ Phước xã Nhơn Mỹ. 
- Trong 6 tháng đầu năm, đào tạo, bồi dưỡng nghề cho 2.517 người lao động. Giải quyết việc làm cho 1.548 lao động đi làm việc ở các công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh; đưa 06 lao động đi xuất khẩu nước ngoài theo hợp đồng (Nhật Bản: 05, Đài Loan: 01).
- Trong 06 tháng đầu năm, phát hiện 21 vụ có dấu hiệu tội phạm hình sự (giảm 05 vụ so với cùng kỳ năm 2019), đã điều tra làm rõ 19 vụ, bắt tạm giam 03 đối tượng, cho tại ngoại 20 đối tượng; bắt 03 vụ 03 đối tượng buôn bán hàng cấm (tăng 02 vụ so cùng kỳ năm 2019), thu giữ 1.850 bao thuốc lá các loại, 02 xe mô tô; triệt phá 40 điểm, tụ điểm đánh bạc dưới hình thức ăn thua bằng tiền; Làm rõ, khởi tố hình sự 04 đối tượng, ra quyết định phạt hành chính 236 đối tượng. Tổ chức 2.392 cuộc tuần tra vũ trang, qua đó giáo dục, giải tán 83 sòng nhậu, 97 sòng bạc ăn thua nhỏ, với 320 đối tượng, giải tán 58 nhóm thanh niên tụ tập quá giờ quy định. Trên địa bàn huyện xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 04 người, bị thương 03 người (tăng 01 vụ, 01 người chết và 03 người bị thương so cùng kỳ).
Đặc biệt, tại cuộc họp Thường trực HĐND huyện đã miễn nhiệm đối với các chức vụ đối với ông Hồ Văn Tám - Phó Chủ tịch HĐND huyện do chuyển công tác khác, đồng chí Châu Văn Lâm - Phó Chủ tịch UBND huyện do nghỉ hưu theo chế độ, đồng thời bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện đối với ông Cao Minh Thơm - Bí thư Đảng uỷ đồng thời là Chủ tịch UBND xã Ba Trinh và bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Điệp và Phan Long Đức làm Uỷ viên UBND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Bên cạnh đó, kỳ họp biểu quyết thông qua một số dự thảo Nghị quyết quan trọng gồm: Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2020, Nghị quyết về Quyết toán ngân sách năm 2020, Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020, Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh nguồn vốn và danh mục đầu tư công năm 2020, Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 - 2025,.... 

Ảnh: Đ/c Lý Hốc Khị - Phó Bí thư Thường trực HU - Chủ tịch HĐND huyện trao hoa

cho các đồng chí miễn nhiệm và trúng cử tại kỳ họp khoá 12 - HĐND huyện khoá XI 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lý Hốc Khị Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu UBND huyện trong thời gian tới tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban ngành huyện, UBND các xã, thị trấn giải quyết tốt những vấn đề cử tri và người dân phản ánh, kiến nghị, đồng thời yêu cầu các đại biểu HĐND huyện báo cáo kịp thời nội dung, kết quả kỳ họp đến với cử tri và nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân.

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Trường Sơn (Văn phòng HĐND và UBND huyện)Thống kê truy cập
 • Đang online: 22
 • Hôm nay: 92
 • Trong tuần: 2 138
 • Tất cả: 564153
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Huyện Kế Sách - Tỉnh Sóc Trăng                                    Địa Chỉ: Số 15  đường 3/2, ấp An Thành, TT. Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
                              Điện Thoại: 0299 3876299 - 3876231- 3877737 - Email: kesach@soctrang.gov.vn
   Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Kế Sách khi trích dẫn lại từ địa chỉ này