Lượt xem: 123
Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng

          Sáng ngày 22/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu tỉnh kết nối đến điểm cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và 109 điểm cầu các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, với trên 10.000 cán bộ, đảng viên tham dự nhằm quán triệt, triển khai, thực hiện các văn bản mới của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng.

         Dự tại điểm cầu Hội trường Trung tâm chính trị và Văn hóa huyện Kế Sách có các đồng chí: Lê Vũ Đức - Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện; Trần Minh Thử - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Nguyễn Thanh Trong - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Huyện uỷ; Trưởng, phó các ban, ngành đoàn thể cấp huyện và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện; cùng Đảng viên thuộc Đảng bộ Công an và Quân sự huyện.

         Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được nghe đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh triển khai nội dung Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

         Đồng chí Dương Sà Kha - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai nội dung Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

         Đồng chí Lâm Tấn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh triển khai nội dung Quy định số 116-QĐ/TW, ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

         Đồng chí Nguyễn Văn Thống - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai nội dung Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

         Đồng chí Nguyễn Văn Sắc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy triển khai nội dung Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Đồng chí Trần Phước Vĩnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ triển khai nội dung Nghị định số 73/2023/NĐ-CP, ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

         Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, việc triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Chính vì vậy, đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị định của Chính phủ; các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII và các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tạo động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV; cũng như tiến hành chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030./.

Quang Bình (Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Truyền thanh huyện Kế Sách)Thống kê truy cập
 • Đang online: 26
 • Hôm nay: 68
 • Trong tuần: 68
 • Tất cả: 577584
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Huyện Kế Sách - Tỉnh Sóc Trăng                                    Địa Chỉ: Số 15  đường 3/2, ấp An Thành, TT. Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
                              Điện Thoại: 0299 3876299 - 3876231- 3877737 - Email: kesach@soctrang.gov.vn
   Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Kế Sách khi trích dẫn lại từ địa chỉ này