Lượt xem: 1114
Kế Sách tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII, Chương VIII của Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Sáng ngày 30/7/2020, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII, Chương VIII của Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Dự hội nghị có đ/c Vương Quốc Nam Bí thư Huyện uỷ, đ/c Lý Hốc Khị - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đ/c Lê Vũ Đức - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện, đ/c Võ Hoàng Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ; đ/c Nguyễn Nhựt Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của huyện; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện; các đồng chí là Ủy viên UBKT Huyện ủy, cùng các đồng chí Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy các xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Từ khi triển khai cho đến nay, Uỷ ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng, triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khoá và hằng năm, đồng thời triển khai đến tổ chức cơ sở đảng quán triệt thực hiện. Qua đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở địa phương ngày càng đi vào chiều sâu và chất lượng cao hơn, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Kết quả:
- Về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ các cấp:
Về công tác kiểm tra: Ban Thường vụ Huyện uỷ và cấp uỷ cơ sở đã tổ chức kiểm tra được 234 tổ chức đảng và 23 đảng viên (tăng 74 tổ chức và 15 đảng viên so nhiệm kỳ 2010 - 2015). Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 10-KL/TU ngày 10-6-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện Đề án “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW ngày 05-5-2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,... Qua kiểm tra có 06 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ thực hiện chưa nghiêm, đảng uỷ giới thiệu kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm khắc.
Về công tác giám sát: Ban Thường vụ Huyện uỷ và cấp uỷ cơ sở giám sát được 193 tổ chức đảng và 04 đảng viên (tăng 99 tổ chức và giảm 01 đảng viên) so nhiệm kỳ 2010 - 2015. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; việc xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Quy chế làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá của cấp uỷ và Uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020,... Qua giám sát có 01 đảng viên chấp hành thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao chưa nghiêm, đảng uỷ giới thiệu kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm khắc.
Công tác kiện toàn Uỷ ban kiểm tra, cơ quan Uỷ ban kiểm tra các cấp: Nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ quan tâm kiện toàn bộ máy uỷ ban kiểm tra các cấp, hiện nay Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ có 07 đồng chí và Uỷ ban kiểm tra cơ sở có 78 đồng chí và Chi bộ ngành huyện phân công 36 đồng chí phụ trách kiểm tra là Phó Bí thư hoặc Chi uỷ viên. Từ khi triển khai đến nay, Ban Thường vụ Huyện uỷ cùng cấp iuyr các cấp xem xét quyết định kỷ luật 03 tổ chức đảng trực thuộc Đảng uỷ; 51 đảng viên với các hình thức: khiển trách 26 trường hợp, cảnh cáo 19 trường hợp, cách chức là 05 trường hợp và khai trừ đảng là 01 trường hợp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác kiểm tra được quan tâm thực hiện, trong đó tổ chức 03 lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng cho 254 học viên.
- Công tác kiểm tra, giám sát của Uỷ ban kiểm tra các cấp:
Uỷ ban kiiểm tra các cấp kiểm tra 68 đảng viên cùng cấp (giảm 04 đảng viên). Qua đó, có 68 đảng viên đều có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 54 đảng viên, giới thiệu kiểm điểm rút kinh nghiệm 14 đảng viên.
Uỷ ban kiiểm tra các cấp kiểm tra 06 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, qua đó giới thiệu kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm khắc 03 tổ chức đảng; Ban Thường vụ Huyện uỷ quyết định kỷ luật cảnh cáo 01 chi bộ, đảng uỷ quyết định khiển trách 02 chi bộ trực thuộc.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: Một vài cấp uỷ cơ sở trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chưa được sâu sát, từ đó tham mưu cho cấp uỷ tiến hành kiểm tra, giám sát và xem xét xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên đôi lúc chưa kịp thời, chất lượng chưa cao. Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm. Một số nơi chưa quan tâm đúng mức việc kiểm tra, quản lý đảng viên tại chi bộ; chưa kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn ngừa sai phạm của cán bộ, đảng viên có nơi chưa chặt chẽ.
Phát biểu kết luận hội nghị, Lãnh đạo Huyện uỷ yêu cầu Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ các cấp tham mưu giúp cấp ủy ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban kiểm tra và xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy nhiệm kỳ mới  2020 - 2025. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình để phát hiện và tiến hành kiểm tra đối với tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở tăng cường nghiên cứu, học tập để nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ nhằm đáp ứng với yêu cầu trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Ảnh: Quang cảnh buổi hội nghị

Trường Sơn (Văn phòng HĐND và UBND huyện)Thống kê truy cập
 • Đang online: 11
 • Hôm nay: 202
 • Trong tuần: 202
 • Tất cả: 409111
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Huyện Kế Sách - Tỉnh Sóc Trăng                                    Địa Chỉ: Số 15  đường 3/2, ấp An Thành, TT. Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
                              Điện Thoại: 0299 3876299 - 3876231- 3877737 - Email: kesach@soctrang.gov.vn
   Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Kế Sách khi trích dẫn lại từ địa chỉ này