Lượt xem: 809
Kế Sách tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể huyện Kế Sách
Sáng ngày 25/02/2021, đồng chí Lê Hoàng Phong - Uỷ viên BTV HU - Phó Chủ tịch UBND huyện (chủ trì cuộc họp) tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể huyện Kế Sách. Cùng dự có các đồng chí là thành viên của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể huyện Kế Sách; đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và đại diện Ban giám đốc các Hợp tác xã (HTX) Trinh Phú, HTX Lộc Mãi (xã Trinh Phú), HTX 22 tháng 12 (xã Trinh Phú), HTX Quyết Thắng (xã Xuân Hoà), HTX Thành Công (xã Kế Thành), HTX Tín Phát (xã Kế Thành), HTX An Thạnh (xã An Lạc Tây), HTX 2 tháng 9 (xã Đại Hải), HTX 19 tháng 5 (xã Kế An), HTX Thành Phú (Thị trấn Kế Sách), HTX Đại Đoàn Kết (xã Ba Trinh) và Tổ hợp tác Tiến Lợi (xã Thới An Hội).

Tại cuộc họp các đại biểu đã được nghe đồng chí Vũ Bá Quan, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 07/KH/HU ngày 18/11/2020  của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Kế hoạch hỗ trợ thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất lúa cho các đơn vị kinh tế tập thể; Kế hoạch đầu tư phát triển cho các đơn vị kinh tế tập thể sản xuất cây ăn trái trên địa bàn huyện Kế Sách năm 2021. Theo đó, tiếp tục củng cố và phát triển kinh tế tập thể, đặc biệt phát triển hợp tác xã (HTX) làm nòng cốt để tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, chuỗi liên kết đối với các loại nông sản chủ lực của huyện. Qua đó, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Đến năm 2025: Tuyên truyền, vận động, tư vấn hỗ trợ, thành lập mới từ 5 HTX trở lên; thành lập ít nhất 01 Liên hiệp HTX; có từ 70 - 80% số HTX hoạt động hiệu quả; trong đó, có 50% số HTX hoạt động hiệu quả khá trở lên; có 4 HTX có sản phẩm OCOP và có 2 HTX trở lên ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời đại diện các hợp tác xã và lãnh đạo các địa phương tham gia thảo luận về một số khó khăn, vướng mắc của các Hợp tác xã thời gian qua và những ý kiến đề xuất với lãnh đạo UBND huyện. 
Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Hoàng Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị liên quan, theo chức trách, nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện tốt các nội dung, phần việc được giao trong dự thảo Kế hoạch của UBND huyện về Triển khai thực hiện Kế hoạch số 07-KH/HU của Huyện ủy, đặc biệt trong năm 2021 các xã, thị trấn cần xác định số lượng HTX cần thành lập mới, đại hội lại, củng cố, giải thể; đăng ký HTX ứng dụng công nghệ cao, HTX có sản phẩm OCOP.  Hỗ trợ HTX đủ điều kiện được tiếp cận các chương trình, dự án, kế hoạch để đầu tư phát triển, ứng dụng máy móc, thiết bị, công nghệ cao đạt hiệu quả. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tự nguyện tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định pháp luật về kinh tế tập thể; phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả trong phát triển trong phát triển hợp tác xã kiểu mới. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu Ban Chỉ đạo, UBND huyện xây dựng kế hoạch hàng năm và giai đoạn về KTTT; phân công, kiểm tra các thành viên BCĐ phụ trách các xã, thị trấn. Tổng hợp, báo cáo về KTTT về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. Phòng Nông nghiệp và PTNT trực tiếp tham gia hỗ trợ các HTX nông nghiệp, tổng hợp, báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Phát triển nông thôn theo quy định. Các xã, thị trấn cần kiện toàn Ban chỉ đạo Kinh tế tập thể của cấp mình, phân công trong Ban chỉ đạo; xây dựng kế hoạch hoạt động và giai đoạn 2021-2025 và năm 2021. Phân công cấp ủy, lãnh đạo UBND xã, thị trấn định kỳ hàng quý gặp gỡ các HTX, THT để nắm tình hình hoạt động, lắng nghe ý kiến phản ánh và tháo gỡ khó khăn (nếu có) cho các đơn vị KTTT.

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Trường Sơn (Văn phòng HĐND và UBND huyện)Thống kê truy cập
 • Đang online: 19
 • Hôm nay: 169
 • Trong tuần: 169
 • Tất cả: 409078
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Huyện Kế Sách - Tỉnh Sóc Trăng                                    Địa Chỉ: Số 15  đường 3/2, ấp An Thành, TT. Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
                              Điện Thoại: 0299 3876299 - 3876231- 3877737 - Email: kesach@soctrang.gov.vn
   Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Kế Sách khi trích dẫn lại từ địa chỉ này