Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019
Cấp văn bản
Số ký hiệu văn bản 60/KH-UBND
Ngày ban hành 27/02/2019
Ngày hiệu lực 27/02/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lê Vũ Đức
Tài liệu đính kèm KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CCHC HUYỆN NĂM 2019.pdf