Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018
Cấp văn bản
Số ký hiệu văn bản 25/KH-UBND
Ngày ban hành 22/01/2019
Ngày hiệu lực 22/01/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp
Người ký duyệt Lê Vũ Đức
Tài liệu đính kèm KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CCHC NĂM 2019 (HÀO).pdf