Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
428/TTr-NN 18/11/2021 phê duyệt tờ trình
Lượt xem: 0
Tải về 1
426/BC-PNN 17/11/2021 Báo cáo số liệu chăn nuôi
Lượt xem: 0
Tải về 0
192/TB-BCĐ 18/05/2021 Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân đối với công nhận xã Kế An đạt chuẩn xã Nông thôn mới
Lượt xem: 0
Tải về 2
1082/SCT-QLTM 07/09/2020 V/v Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 0
Tải về 1
60/KH-UBND 27/02/2019 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019
Lượt xem: 89
Tải về 17
441/QĐ-UBND 22/02/2019 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 129
Tải về 18
25/KH-UBND 22/01/2019 Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018
Lượt xem: 80
Tải về 4
45/LT-UBND 05/12/2018 Lịch tuần
Lượt xem: 59
Tải về 7
06/2017/TT-BTC 10/01/2017 Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC)
Lượt xem: 74
Tải về 2
326/2016/TT-BTC 23/12/2016 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Lượt xem: 76
Tải về 1
Cơ quan chủ quản: Huyện Kế Sách - Tỉnh Sóc Trăng                                    Địa Chỉ: Số 15  đường 3/2, ấp An Thành, TT. Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
                            Điện Thoại: 0299 3876299 - 3876231- 3877737 - Email: kesach@soctrang.gov.vn
 Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Kế Sách khi trích dẫn lại từ địa chỉ này