• UBND huyện Kế Sách tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng

  Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh Sóc Trăng, kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Chiều ngày 04/8/2020, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng do đồng chí Huỳnh Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng (Trưởng đoàn) đến và làm việc tại UBND huyện Kế Sách để kiểm tra công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện năm 2020. Tham gia đoàn kiểm tra còn có các đồng chí là thành viên đại diện cho các sở: Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh và công chức Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng.

 • Kế Sách: giám sát việc tuyên truyền phổ biến pháp luật và thực thi công tác cải cách hành chính và Quy chế làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, giai đoạn 2018 - 2019, trên địa bàn huyện Kế Sách

  Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-HĐND ngày 01/7/2020 của Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc tuyên truyền phổ biến pháp luật và thực thi công tác cải cách hành chính và Quy chế làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, giai đoạn 2018 - 2019, trên địa bàn huyện Kế Sách. Chiều ngày 21/7/2020, Ban pháp chế - Hội đồng nhân dân huyện do đồng chí Nguyễn Nhựt Phương - Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ - Trưởng ban Pháp chế (Trưởng đoàn giám sát) đến giám sát tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cùng dự có các đồng chí là thành viên Ban Pháp chế, đại diện lãnh đạo và công chức các ngành: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện và Bảo hiểm xã hội huyện.

 • Kế Sách tổ chức rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính trong tháng 6 năm 2020

  Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND, ngày 22/01/2020 UBND huyện Kế Sách ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Kế Sách. 

 • Kế Sách thực hiện công tác kiểm tra cải cách hành chính năm 2020

  Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 theo Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 17/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Kế Sách. 

 • Kế Sách: triển khai Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động cán bộ

  Chiều ngày 24/02/2020, tại Hội trường xã Ba Trinh, huyện Kế Sách. Công an huyện Kế Sách phối hợp với phòng Nội vụ huyện triển khai Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động cán bộ. Tham dự cuộc họp có đ/c Huỳnh Văn Mến - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Công an huyện, cùng đ/c Huỳnh Hà Nhanh - HUV - Trưởng phòng Nội vụ, cùng lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND xã Ba Trinh.

 • Uỷ ban nhân dân huyện Kế Sách ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2020

  Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 26/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện cải cách hành chính năm 2020; Kế hoạch số 521/KH-UBND ngày 28/12/2016 của UBND huyện Kế Sách về thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Kế Sách, ngày 20/01/2020 UBND huyện Kế Sách đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND thực hiện cải cách hành chính năm 2020. Theo Kế hoạch, đã đề ra 25 nhiệm vụ thuộc 7 nội dung gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước; công tác chỉ đạo điều hành. Kế hoạch phân công cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời gian thực hiện để các cơ quan, đơn vị căn cứ triển khai thực hiện. Bên cạnh đó UBND huyện đã yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Đặc biệt, đối với các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì hoặc phối hợp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính có trách nhiệm tổ chức, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng và thời gian hoàn thành. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đối với những nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch.

 • Quyết định về việc phê duyệt, công bố Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Kế Sách năm 2019

  Ngày 27 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kế Sách đã ban hành Quyết định số 2643/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kế Sách năm 2019. Theo đó, năm 2019 huyện có 4 đơn vị cấp xã được xếp loại tốt gồm: Xuân Hòa, Kế Thành, Đại Hải và An Mỹ (có tổng số điểm từ 80,25 đến 85 điểm), trong đó Xuân Hòa có Chỉ số đạt cao nhất là 85 điểm; 9 đơn vị còn lại được xếp loại khá gồm: Nhơn Mỹ, thị trấn An Lạc Thôn, thị trấn Kế Sách, Thới An Hội, Trinh Phú, Phong Nẫm, Kế An, Ba Trinh và An Lạc Tây (có tổng số điểm từ 68,75 đến 73,5 điểm).

 • Xuân Hoà triển khai nhiều sáng kiến, giải pháp mới trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2019

  Ngay từ đầu năm 2019, UBND xã Xuân Hoà đã ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 22/01/2019 của UBND huyện về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019.  Trong đó, Đảng uỷ - HĐND  - UBND xã quan tâm triển khai nhiều sáng kiến, giải pháp mới trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

 • Kế Sách tổ chức Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính huyện Kế Sách năm 2019

  Sáng ngày 05/11/2019, tại Hội trường Trung tâm Hội nghi, Chính trị và Văn hoá huyện, UBND huyện Kế Sách tổ chức Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính (CCHC) huyện Kế Sách năm 2019. Tham dự hội thi có các đồng chí là thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi; đại diện Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đạo Liên đoàn lao động; Huyện đoàn, cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

 • An Mỹ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức

  Ngay từ đầu năm 2019, UBND xã An Mỹ đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 31/01/2019 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019, trong đó, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực và phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể các bộ phận có liên quan nhằm đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả việc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn xã.

  1 2 3 
THÔNG BÁOThống kê truy cập
 • Đang online: 9
 • Hôm nay: 169
 • Trong tuần: 956
 • Tất cả: 238185
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Huyện Kế Sách - Tỉnh Sóc Trăng                                    Địa Chỉ: Số 15  đường 3/2, ấp An Thành, TT. Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
                              Điện Thoại: 0299 3876299 - 3876231- 3877737 - Email: kesach@soctrang.gov.vn
   Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Kế Sách khi trích dẫn lại từ địa chỉ này