Phòng y tế

1. Vị trí, chức năng
- Phòng Y tế là cơ chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn huyện.
- Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1 Trình Ủy ban nhân dân:
- Dự thảo các Quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện.
- Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; dân số - kế hoạch hóa gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm họa xảy ra ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện.
2.2 Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt.
2.3 Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
2.4 Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn huyện.
2.5 Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ sở, dân số - kế hoạch hóa gia đình, vận động nhân dân gìn giữ vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống các dịch bệnh.
2.6 Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
2.7 Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.
2.8 Thực hiện một số nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân cấp huyện giao theo quy định của pháp luật.
3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
3.1 Lãnh đạo phòng Y tế:
- Có 01 Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng;
- 02 nhân viên.
Danh sách biên chế phòng Y tế:
- Đ/c Lê Tiến Đức, Trưởng phòng. Số điện thoại: 0168.9254.795;
- Đ/c Trương Văn Thưởng, Phó Trưởng phòng. Số điện thoại: 0918.759.955;
- Đ/c Nguyễn Thị Hồng Thâm, Nhân viên. Số điện thoại: 0168.5319.826;
- Đ/c Nguyễn Văn Dưng, Nhân viên. Số điện thoại: 0943.886.189.
3.2 Biên chế:
- Biên chế của phòng Y tế do Ủy ban nhân dân huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của huyện được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao.
- Việc bố trí, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức phù hợp với chức danh chuyên môn, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức do Nhà nước quy định.

THÔNG BÁOThống kê truy cập
 • Đang online: 23
 • Hôm nay: 92
 • Trong tuần: 92
 • Tất cả: 577608
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Huyện Kế Sách - Tỉnh Sóc Trăng                                    Địa Chỉ: Số 15  đường 3/2, ấp An Thành, TT. Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
                              Điện Thoại: 0299 3876299 - 3876231- 3877737 - Email: kesach@soctrang.gov.vn
   Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Kế Sách khi trích dẫn lại từ địa chỉ này